අලුත උපන් නයිටින්ගේල් දියණියනි


අද දින නව පත්වීම් ලබා 2011.11.14 දින සේවයට පැමිනෙන  නයිටින්ගේල් හෙද දියණියනි,ඔබ සැමට අපගේ උණුසුම්  සුබ පැතුම්.
 http://www.pachd.com/free-images/flower-images/flower-04.jpg

මෙතෙන් පටන් හෙද වෘත්තීය යේ ගෞරවයද ‍රැකගෙන රෝගී අවශ්‍යතා ඉ‍ටු කිරිමට සහ දැනට හෙද සේවාවේ  ඇති අඩුපාඩු මග හැරවීමට උපරිම ශක්තියෙන් ක්‍රියාකිරීමට පෙලගැසෙමු.


ශ්‍රී ලාංකීය හෙඳිය

පසුව කියවීමට,කැමැත්ත පලකිරීමට සහ හිතවතුන් අතරේ බෙදා හැරිමට මෙතනින් එක්වන්න


apisinhalanews.blogspot.com srilankanurse@gmail.com

0 ප්‍රතිචාර:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
මෙහි පලවන ලිපි පිටපත් කල හැකි නමුත්, මුලාශ්‍රය සදහන් කිරීම අනිවාර්ය වේ.උදා: ( මුලාශ්‍රය -http://apisinhalanews.blogspot.com )
By Blog Gadgets
ෆේස් බුක් එකට
ලයික් එකක් දාන්න
මෙතනින්
Animated Social Gadget - Blogger And Wordpress Tips